monitoring visits

1. VU Monitoring visit at ISU (6 June, 2016) 


2. VU Online Monitoring at DNU (8 April 2016)


3. VU Monitoring visit at IFNUL (15-18 February 2015) 


4. VU Monitoring visit at IFNUL (6-9 April 2016)

5.Joint Institutional Monitoring Visit at TSU (Tbilisi, Georgia) 22-23 October 2015 

6.JWGU Monitoring visit at TSU (3-7.03.2015)Tracking hits