translated books and literature

Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR

DIMTEGU – Розвиток та впровадження освітніх програм
мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах
Грузії та України
DIMTEGU – Development and Introduction of Multilingual
Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine


1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЛІНГВІЗМУ 

2. МОВНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ МІНОРИТАРНИХ МОВ

3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ТА АНГЛІЙСЬКА МОВА

4. СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ-БІЛІНГВІВ

5. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МОВ ТА МОВНА ГЕОСТРАТЕГІЯ

6. ГЕОЛІНГВІСТИКА.ГЕОПОЛІТИКА.ГЕОСТРАТЕГІЯ

7. МІЖКУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОГРАФІЧНИЙПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МОВ

8. МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ТА БІЛІНГВІЗМ: ПРОБЛЕМИТА ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ

9. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОМОВНОСТІ

10. ВИХОВАННЯ МУЛЬТИЛІНГВІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

11. МУЛЬТИЛІНГВІЗМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КУЛЬТУРИ

12. БІЛІНГВІЗМ І СУСПІЛЬСТВО

13. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ І ПЕРЕМИКАННЯ МОВНОГО КОДУ

14. БІЛІНГВАЛЬНИЙ МОЗОК ТА ЗАСВОЄННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

15. МОВНЕ РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ (південний регіон) ТОМ 1

16. МОВНЕ РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ (західний, східний та північний регіони ТОМ 2

17. МОВНЕ РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОГО СВІТУ ТОМ 3

18. Колін Бейкер ОСНОВИ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІ БІЛІНГВІЗМУ 5-те виданняTracking hits