მიმდინარე აქტივობები

extation of eligability period
იხ. დანართი


ტემპუსის IV შერჩევის პროექტები - ინფორმაცია ხელფასებისა და აღჭურვილობის ხარჯების შესახებ

იხ. დანართი

 

ყირიმის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტისათვის ტემპუსის IV შერჩევის პროექტს DIMTEGU-ში პარტნიორის სტატუსის შეჩერების შესახებ

იხ. დანართიTracking hits